FEDERASYONUN KURULUŞU ve ÇALIŞMALARI

 

 

İsviçreye ilk gelen Müslümanların sadece bazı şehirlerde Fabrika veya kilise salonlarında eda edilen bayram namazlarından başka İslam adına kayda değer bir çalışmaları yoktu.

 

İsviçrenin Basel kentinde başlayan Müslümanların müslümanlıklarını (dinlerini) yeniden hatırlama, yaşayabilme mücadelesi ihlas azim ve gayretli çalışmalar ile yüce Allah’ın lütfü keremiyle bütün isviçre geneline yayılmaya başlamıştı.

 

Müslümanlar yavaş yavaş bulundukları bölgelerde daireler binalar kiralayarak ibadetlerini yerine getirmeye, yetişen nesillerine müslümanlıklarını öğretmeye, İslami bilgilerini tazelemeye, İslamı bir hayat nizamı olarak öğrenmeye, yönelmişler. İslam düşmanlarının propagandalarına rağmen mücadelelerinden vazgeçmemişlerdi.

 

Daha önce kurulan dernekler yavaş yavaş İslam düşüncesi etrafında bütünleşmiş ve 1978 yılında İsviçre İslam Cemiyetleri Fedarasyonunu kurmuşlardır. Federasyonun ilk kuruluşunda dokuz teşkilatın isimleri vardır. Bunlar Federasyonun arşivinde mevcuttur.

 

İslam adına faaliyat yürüten İsviçre dışındaki teşkilatlar. İsviçrede azami gayretle yürütülen; İslamın anlaşılmasına, bir hayat nizamı olarak yaşanmasına çalışılan hizmetleri, maddi manevi imkanlarıyla desteklemek yerine, kendi dünya görüşlerine, taraftar gördükleri kişileri tesbit ederek, yapılan çalışmaları istismar etmeye ve kendilerine birer şube açmaya yönelmişlerdir.

 

Bugün Müslümanların çeşitli isimler altında İsviçrede ve bütün avrupada dağınık yaşamalarının altında bu gerçek de aranmalıdır.

 

İhlas ve samimiyetle Müslümanların İslamı anlamalarına yönelik bu çalışmalar bir anda Müslümanlar arası sen ben tartışmasına dönüşmüştür.

 

Bugün her ne kadar bu tartışmalar yapılmasa da İslam düşmanlarının arzu ettiği ve her zaman her vesileyle desteklediği ve yönlendirdiği dağınıklık devam etmektedir.

 

Hedef tekdir.

 

Müslümanlar İslamın bir hayat nizamı olduğunu öğrenmesinler. İslamın ibadet bölümüyle yetinsinler. Namazlarını kılsınlar, oruçlarını tutsunlar. Namaz kılmayanlara, oruç tutmayanlara, Siyasi gündeme, sosyal hayata karışmasınlar. İbadet ve islam ahlakını vicdanlarında saklasınlar. Birbirleriyle uğraşsınlar ve dağınık olsunlar.

 

Zaman zaman duyarız. Kalbin temiz olsun, Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Sen namaz kıldında sana namaz kılmamı dediler. Sen oruç tuttunda tutma mı dediler, gibi kelime oyunlarıyla da müslümanların kafalarını karıştırsınlar.

 

Halbuki islam hem dünyaya hem ahirete hitab eder. Dünyevi ahkamını inkar, tamamını inkardır.

 

Ayeti celile:

 

“Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka nedir? Kıyamet gününde de onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir.”

(Sure: Bakara, Ayet: 85)

 

Bu nedenle bazı meseleleri iyi öğrenmemiz ve bilmemiz gerekir. İslam ismiyle ortaya çıkanların gerçek niyetini ve hedefini ancak tesbit etme imkanımız olur.

 

İtikadi meseleleri tam öğrenemezsek İmanın şuuruna varamaz, eylem istikametini anlayamayız. İmanın şuuruna varamayınca, ibadetin manasını anlamaz onu dosdoğru gerçekleştiremeyiz. İbadetin şuuruna eremeyince ahlaki çöküntüye engel olamayız. Muamelatı uygulayamazsak aklımızı, malımızı, neslimizi, nefsimizi ve dinimizi de koruyamayız.

 

Yukarda anlatılmaya çalışılan meseleler ışığında müslümanlar bu engebeli önce görmeli sonra üsülüne uygun şekilde aşmaya çalışmalıdır.

 

Federasyonun kuruluş gayesi islamı anlamaya çalışan, İslami hükümlerin imkan dahilinde olabilecekleri kendi vicdan,aile ve cemiyetinde yaşanmasına çalışan, cemiyet oluşturma gayreti gösteren, Müslüman numunesi oluşturmaktır.

 

İşte bu nokta; Federasyonun çalışmalarının temel noktasıdır. Çalışmalarının temelini bu düşünce oluşturur.

 

Cemiyetlerimizle beraber müslümanlara hizmet vermeye gayret eden Federasyonumuz, İlk defa isviçrede Cenaze Nakli Yardımlaşma Sandığı kurmuştur. Müslüman kardeşlerimizin acı günlerinde her zaman yanlarında olmuştur. Olmayada devam etmektedir.

 

Gıda meselelerinde müslümanların helal gıda yiyebilmeleri için çok uğraşmıştır. İsviçre hükümetinden İsviçreye Helal et getirebilme müsadesini İslam adına çıkartmıştır. Ama malesef Helal et sattıklarını iddia eden sözüm ona kasaplarımız gayri müslimlerin haklarını kullanarak İsviçreye et getirmekten vazgeçememişlerdir. Diğer gıda meseleleriyle alakalı marketler açılmaya uğraşılmış netice alınamamıştır. Bunlar da malesef acı gerçekler olarak içimizde yaradır.

 

İslam Cemiyetleri Federasyonumuz iki tane vakıf kurmuş. Üçüncü vakfımızın kurulması da resmen tamamlanmıştır. Vakıflar ticari zemin ve eğitim meselelerini yönlendirme çalışmalarını yürütmektedirler.

 

Şimdiye kadar üç tane bina satın alınmıştır. Ama malesef borçlarının ödenebilmesi için (biri Hariç) kiraya verilmişlerdir. Birinin bir bölümünde çocuklara eğitim verilmektedir. Vakıflar bölümünden malümat alınabilir. Veya www.i-stiftung.ch www.maarifvakfi.com adreslerinden de malümat alınabilir.

 

İsviçre İslam Cemiyetleri Federasyonu olarak, Cemaatimiz tarafından arzu edilmesinden hareketle İsviçre İslam Cemiyetleri Federasyonu Takvimi ismi altında Takvim hazırlayıp müslüman toplumumuzun hizmetine sunmaya gayret ediyoruz.

 

Takvimimizi itina ile hazırlıyoruz. Ön sayfasında Ay ve günleri dört dilde, ayrıca Hicri, Miladi ve Rumi olmak üzere üç takvimide yansıtıyoruz. Bununla gelecek nesillerimize ecdadımızın kullandığı takvimleri de tanıtmaya çalışıyoruz. Arka sayfası da Türkce ve Almanca olmak üzere iki lisanda hazırlıyoruz. İsviçre de yetişen neslimizin takvim hususunda hem bilgi sahibi olması, hemde yüce kitabımızın ilahi emirlerini mealen, Türkce Almanca okuma imkânı sunuyoruz. Müslüman kardeşlerimize israrla tavsiye ederiz. Desteklenmesini talep ederiz. Geniş bilgi Takvim sayfasından alınabilir.

 

 

 

İsviçre İslam Cemiyetleri Federasyonu, İsviçrede ilk defa Hac seferi düzenlemiştir. Belirli aralıklarla hac seferi düzenlemeye, müslüman kardeşlerimize mümkün olduğunca az masrafla, üsülüne en uygun şekilde hac farızalarını yerine getirmeye çalışmaktayız. Ancak malesef hac meselesi işlemleri Turizm seyahatları tarafından kar amaçlı yapılmaya başlayınca, bizim için hac yapmak zor duruma gelmiştir. Hacca gidecek kardeşlerimizin Diyanet vakfını veya islam toplumunu seçebilirler.

 

 

 

Ramazan ayında camilerimizde mümkün mertebe 1981 ve 82 den beri her akşam iftar yemekleri vererek müslümanların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamaya çalışan bir teşkilatız. Toplanan Zekat ve fıtralarımızı ihitiyaç sahiplerine ulaştırmaya özenle gayret gösteriyoruz.

 

 

 

Kurbanlarımızı zamanında hem usulüne uygun, hemde hayvanların kurban olma özelliklerine dikkat ederek kesmeye, veya kestirmeye, kısa zamanda sahiplerine ulaştırmaya önem veriyoruz.

 

 

 

İsviçre İslam Cemiyetleri Federasyonu 27.03.2014


Aslan Tok

 

Aslan Tok Hoca Efendi

 

1973 Yılında İsviçre ye Abisini ziyarete geldi, Abisinin istegi üzere Isvicre de ise girerek calismaya basladı. Kendi ifadesi ile; Muhterem Hocası Oflu Haci Sirim efendiden aldıgı bir mektüp üzere, Isvicre deki islami faaliyetleri baslattı. Müslümanları irsad etmek üzere bütün imkânlarını seferber etti.

 

Islamın anlasilması için konferanslar düzenledi, Seminerler verdi. Gençlerin Islami egitimine ayrıca önem verdi. Ticari müesseselere imkân tanıyan, İslamın isvicre de temel atmasi için vakıf kurdu. Isviçre de Islama göre Helâl kesim kanunen yasak oldugundan dolayı,Helal et ithalinin yapilabilmesi için mücadele verdi. Et ithal Müsadesi alindiginda kendisi Rahmeti Rahmana kavusmustu. (1991)

 

Lider bir yapinin bütün donanimlarina sahip, esine ender rastlanir sevgi ve muhabbet dolu bir Islam davasi mücahidiydi. Caykarali Haci Yusuf Aslan Tok Hoca Efendi’nin sohbetiyle sizleri basbasa birakiyor kendilerine ALLAH’dan Rahmet diliyoruz.

Not: Muhterem Aslan Tok Hoca efendinin sohbetleri her ay degistirilmeye çalisilacaktir. Muhterem okuyucularımızdan, dinleyicilerimizden ricamız, kendilerinde hoca efendiye ait Teyb-Video kasetleri varsa bizleri bilgilendirmeleridir.


FEDERASYONUN KURULUŞU ve ÇALIŞMALARI


İsviçreye ilk gelen
Müslümanların sadece bazı şehirlerde Fabrika veya kilise salonlarında eda edilen bayram namazlarından başka İslam adına kayda değer bir çalışmaları yoktu.
İsviçrenin Basel kentinde başlayan Müslümanların müslümanlıklarını (dinlerini) yeniden hatırlama, yaşayabilme mücadelesi ihlas azim ve gayretli çalışmalar ile yüce Allah’ın lütfü keremiyle bütün isviçre geneline yayılmaya başlamıştı. Müslümanlar yavaş yavaş bulundukları bölgelerde daireler binalar kiralayarak ibadetlerini yerine getirmeye, yetişen nesillerine müslümanlıklarını öğretmeye, İslami bilgilerini tazelemeye, İslamı bir hayat nizamı olarak öğrenmeye, yönelmişler. İslam düşmanlarının propagandalarına rağmen çalışmalarından vazgeçmemişlerdi.
Daha önce kurulan dernekler, yavaş yavaş İslam düşüncesi etrafında bütünleşmiş ve 1978 yılında İsviçre İslam Cemiyetleri Fedarasyonunu kurmuşlardı. Federasyonun ilk kuruluşunda dokuz teşkilatın isimleri vardır. Bunlar Federasyonun arşivinde mevcuttur.


İslam adına faaliyat yürüten İsviçre dışındaki teşkilatlar. İsviçrede azami gayretle yürütülen; İslamın anlaşmasına, bir hayat nizamı olarak yaşanmasına çalışılan hizmetleri, maddi manevi imkanlarıyla desteklemek yerine, Kendi dünya görüşlerine, taraftar gördükleri kişileri tesbit ederek, yapılan çalışmaları istismar etmeye ve kendilerine birer şube açmaya yönelmişlerdir.
Bugün Müslümanların çeşitli isimler altında İsviçrede ve bütün avrupada dağınık yaşamalarının altında bu gerçek de aranmalıdır. İhlas ve samimiyetle Müslümanların islamı anlamalarına yönelik bu çalışmalar bir anda müslümanlar arası sen ben tartışmasına dönüşmüştür. Bugün her ne kadar bu tartışmalar yapılmasa da İslam düşmanlarının arzu ettiği ve her zaman her vesileyle desteklediği ve yönlendirdiği dağınıklık devam etmektedir.

Hedef tektir.
Müslümanlar İslamın bir hayat nizamı olduğunu öğrenmesinler. İslamın ibadet bölümüyle yetinsinler. Namazlarını kılsınlar, oruçlarını tutsunlar. Namaz kılmayanlara, oruç tutmayanlara, Siyasi gündeme, sosyal hayata karışmasınlar. İbadet ve islam ahlakını vicdanlarında saklasınlar.
Birbirleriyle uğraşsınlar ve dağınık olsunlar. Zaman zaman duyarız. Kalbin temiz olsun, Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Sen namaz kıldında sana namaz kılmamı dediler. sen oruç tuttunda tutma mı dediler, gibi kelime oyunlarıyla da müslümanların kafalarını karıştırsınlar.Halbuki islam hem dünyaya hem ahirete hitebeder. Dünyevi ahkamını inkar, tamamını inkardır.

Ayeti celile: Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktan başka nedir? Kıyamet gününde de onlar azabın en şiddetlisine itilirler. Allah yaptıklarınızı bilmez değildir.”(sure: bakara, ayet: 85)

Bu nedenle bazı meseleleri iyi öğrenmemiz ve bilmemiz gereklidir. İslam ismiyle ortaya çıkanların gerçek niyetini ve hedefini ancak tesbit etme imkanımız olur.
İtikadi meseleleri tam öğrenemezsek İmanın şuuruna varamayız, eylem istikametini anlayamayız. İmanın şuuruna varamayınca, ibadetin manasını anlamaz onu dosdoğru gerçekleştiremeyiz. İbadetin şuuruna eremeyince ahlaki çöküntüye engel olamayız. Muamelatı uygulayamazsak aklımızı, malımızı, neslimizi, nefsimizi ve dinimizi de koruyamayız. Federasyonun kuruluş gayesi, islamı anlamaya, islami hükümlerin imkan dahilinde olabilecekleri, kendi vicdan ve cemiyetinde yaşanmasına çalışan. Müslüman kimlik numünesi oluşturmaktır.

Yukarda anlatılmaya çalışılan meseleler ışığında müslümanlar bu engebeyi önce görmeli sonra üsülüne uygun şekilde aşmaya çalışmalıdır.
İşte bu nokta Federasyonun çalışmalarının temel noktasıdır. Çalışmalarının temelini bu düşünce oluşturur.Bu gün sadece beş cemiyetle beraber müslümanlara hizmet vermeye gayret eden Federasyonumuz, İlk defa isviçrede Cenaze naklı yardımlaşma sandığı kurmuştur. Müslüman kardeşlerimizin acı günlerinde yanlarında olmuştur. Gida meselelerinde, müslümanların helal gida yiyebilmeleri için çok uğraşmıştır. İsviçre hükümetinden isviçreye Helal et getirebilme müsadesini İslam adına çıkartmıştır. Ama malesef Helal et sattıklarını iddia eden sözüm ona kasaplarımız Gayrı müslimlerin haklarını kullanarak isviçreye et getirmekten vazgeçememişlerdir. Şoklayarak kestikleri hayvanları helal et diye pazarlamaktadırlar.

İslam Cemiyetleri Federasyonumuz İki tane vakıf kurmuş. Üçünçü vakfımızın kurulması da resmen tamamlanmıştır. Vakıflar ticari zemin ve eğitim meselelerini yönlendirme çalışmalarını yürütmektedirler. Şimdiye kadar üç tane bina satın alınmıştır. Ama malesef borçlarının ödenebilmesi için (biri Hariç) kiraya verilmişlerdir. Birinin bir bölümünde Çocuklara eğitim verilmektedir. Vakıflar bölümünden malümat alınabilir.
İsviçre İslam Cemiyetleri Federasyonu olarak, Cemaatımız tarafından arzu edilmesinden hareketle “İsviçre İslam Cemiyetleri Federasyonu Takvimi” ismi altında Takvim hazırlayıp müslüman toplumumuzun hizmetine sunmaya gayret ediyoruz.Takvimimizi itina ile hazırlıyoruz. Ön sayfasında Ay ve günleri dört dilde, ayrıca Hicri, Miladi ve Rumi olmak üzere üç takvimide yansıtıyoruz. Bununla gelecek nesillerimize ecdadımızın kullandığı takvimleri de tanıtmaya çalışıyoruz. Arka sayfası da Türkce ve Almanca olmak üzere iki lisanda hazırlıyoruz. İsviçre de yetişen neslimizin takvim hususunda hem bilgi sahibi olması, hemde yüce kitabımızın ilahi emirlerini mealen, Türkce Almanca okuma imkânı sunuyoruz. Müslüman kardeşlerimize israrla tavsiye ederiz. Desteklenmesini talep ederiz. Geniş bilgi takvim sayfasından alınabilir.

İsviçre İslam Cemiyetleri Federasyonu İsviçre de ilk defa (1978) Hac seferi düzenlemiştir. Belirli aralıklarla hac seferi düzenlemeye, müslüman kardeşlerimize mümkün olduğunca az masrafla, üsülüne en uygun şekilde hac farizalarını yerine getirmeye çalışmaktayız.


Ramazan ayında camilerimizde mümkün mertebe 1981 ve 82 den beri her akşam iftar yemekleri vererek müslümanların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamaya çalışan bir teşkilatız. Toplanan Zekat ve fitrelerimizi ihitiyaç sahiplerine ulaştırmaya özenle gayret gösteriyoruz. Kurbanlarımızı zamanında hem üsülüne uygun, hemde hayvanların kurban olma özelliklerine dikkat ederek kesmeye, veya kestirmeye, kısa zamanda sahiplerine ulaştırmaya önem veriyoruz.
Vassalam
İsviçre İslam Cemiyetleri Federasyonu