İslam Vakfı idare heyeti

 

İslam Vakfı Başkanı Keramettin Çetkin

Üye Yaşar Özdemir

Üye Bekir Çağlar

 

Calandastrasse.11

8048 Zürich