Köşe yazısı

Köşe yazısı · 02. Dezember 2017
Hasan El-Benna ve Müslüman Kardeşler Uygarlık tarihçisi Arnold Toyyonby şöyle der: “ Osmanlı, dünyanın dengesini sağlıyordu; o yıkıldı, savaşlar da devam edecektir.” Nitekim öyle de oldu; Osmanlı'nın olmadığı dünya, iki dünya savaşı gördü; çünkü dünyanın adil jandarması yoktu.

Köşe yazısı · 02. Dezember 2017
Mustafa Yürekli Alkıştan Tekbir'e sıla: Cem Karaca . GİRİŞ28.10.2017 20:34GÜNCELLEME30.10.2017 07:02 Bu toprakların sesi nedir? Kimileri, şarkı türküyü bu toprakların sesi sanıyor. Bu topraklarda birliği sağlayan, ortak ruhu ortaya çıkaran, toplumsal ve bireysel kimliğin biçimsel izdüşümü ses nedir? O ses ezandır! Ezanlar, ortak sesimizdir; hiç bozmadığımız, kıyamete dek sürecek koromuzdur.. Tekbirlerle yeri göğü inleten ezanlar, bu toprakların sesidir. Tekbir, bu toprakların çağlara, tüm

Köşe yazısı · 02. Dezember 2017
Mustafa Yürekli İyiliğe taraf olmak kötülükle savaş halidir . GİRİŞ26.11.2017 09:51GÜNCELLEME26.11.2017 09:51 Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan Fatiha Suresi, en son din olarak tebliğ ettiği İslam dinini Yahudilik ve Hırıstiyanlık’la da karşılaştırıp bu iki dinle arasına mesafe koyar. Fatiha Suresi, öncelikle Yahudilik ile Hırıstiyanlık’ın sapık yollar olduğunu açıklar. Hatta Yahudilik dininin ilahi gazabı harekete geçiren bir sapıklık olduğunu da bildirir. Bu yazıda insanları ilahi gazaba d